شنیده شدن صدای انفجار در زاهدان/ 4 نفر مجروح شدند

Home / شنیده شدن صدای انفجار در زاهدان/ 4 نفر مجروح شدند

شنیده شدن صدای انفجار در زاهدان/ 4 نفر مجروح شدند
ساعتی قبل دو شیء دست‌ساز در بلوار بعثت زاهدان منفجر شد که در پی این حادثه 4 نفر مجروح شدند.

شنیده شدن صدای انفجار در زاهدان/ 4 نفر مجروح شدند

ساعتی قبل دو شیء دست‌ساز در بلوار بعثت زاهدان منفجر شد که در پی این حادثه 4 نفر مجروح شدند.
شنیده شدن صدای انفجار در زاهدان/ 4 نفر مجروح شدند