شناسایی عامل تیراندازی به خوابگاه دانشگاه شریف

Home / شناسایی عامل تیراندازی به خوابگاه دانشگاه شریف

شناسایی عامل تیراندازی به خوابگاه دانشگاه شریف

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت: فردی که به خوابگاه این دانشگاه با تفنگ بادی شلیک کرده بود شناسایی شده است. علی اکبر مومنی ملک شاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دو روز گذشته فردی ناشناس با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شناسایی عامل تیراندازی به خوابگاه دانشگاه شریف

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت: فردی که به خوابگاه این دانشگاه با تفنگ بادی شلیک کرده بود شناسایی شده است. علی اکبر مومنی ملک شاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دو روز گذشته فردی ناشناس با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شناسایی عامل تیراندازی به خوابگاه دانشگاه شریف

بک لینک رنک 6

روزنامه قانون