شناسایی سریع دانشجویان افسرده در دانشگاه اصفهان

Home / شناسایی سریع دانشجویان افسرده در دانشگاه اصفهان

شناسایی سریع دانشجویان افسرده در دانشگاه اصفهان

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: برنامه داریم در این دانشگاه خدمات مشاوره به دانشجویان را سرعت بخشیم تا در زمان کوتاه تری به دانشجویان این خدمات ارائه شود. علی اکبر کجباف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشکده ها …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شناسایی سریع دانشجویان افسرده در دانشگاه اصفهان

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: برنامه داریم در این دانشگاه خدمات مشاوره به دانشجویان را سرعت بخشیم تا در زمان کوتاه تری به دانشجویان این خدمات ارائه شود. علی اکبر کجباف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشکده ها …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شناسایی سریع دانشجویان افسرده در دانشگاه اصفهان

اسکای نیوز