شمارش معکوس برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

Home / شمارش معکوس برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

شمارش معکوس برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی(ره) شهرری جزئیاتی از همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.

شمارش معکوس برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی(ره) شهرری جزئیاتی از همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.
شمارش معکوس برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی