شرایط خوبی در رشته خفیف نداریم/ اعزام به اردوی هانوفر مشخص نیست

Home / شرایط خوبی در رشته خفیف نداریم/ اعزام به اردوی هانوفر مشخص نیست

شرایط خوبی در رشته خفیف نداریم/ اعزام به اردوی هانوفر مشخص نیست
سرمربی تیم ملی تیراندازی گفت: متأسفانه به دلیل اینکه به تعطیلات سال نو میلادی برخوردیم، هنوز دعوت‌نامه برای اردوی هانوفر ارسال نشده است.

شرایط خوبی در رشته خفیف نداریم/ اعزام به اردوی هانوفر مشخص نیست

سرمربی تیم ملی تیراندازی گفت: متأسفانه به دلیل اینکه به تعطیلات سال نو میلادی برخوردیم، هنوز دعوت‌نامه برای اردوی هانوفر ارسال نشده است.
شرایط خوبی در رشته خفیف نداریم/ اعزام به اردوی هانوفر مشخص نیست