شخصیت تیمی پرسپولیس بالاست/ به سلامت داوران شک نداریم

Home / شخصیت تیمی پرسپولیس بالاست/ به سلامت داوران شک نداریم

شخصیت تیمی پرسپولیس بالاست/ به سلامت داوران شک نداریم
سرمربی تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم گفت: پرسپولیس با توجه به اینکه به فینال آسیا راه یافت، شخصیت تیمی‌اش بالاتر رفت.

شخصیت تیمی پرسپولیس بالاست/ به سلامت داوران شک نداریم

سرمربی تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم گفت: پرسپولیس با توجه به اینکه به فینال آسیا راه یافت، شخصیت تیمی‌اش بالاتر رفت.
شخصیت تیمی پرسپولیس بالاست/ به سلامت داوران شک نداریم