شاخه اطلاع‌رسانی علوم و فناوری در جمهوری آذربایجان تأسیس شد

Home / شاخه اطلاع‌رسانی علوم و فناوری در جمهوری آذربایجان تأسیس شد

شاخه اطلاع‌رسانی علوم و فناوری در جمهوری آذربایجان تأسیس شد
در سفر رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به جمهوری آذربایجان، شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی تأسیس شد.

شاخه اطلاع‌رسانی علوم و فناوری در جمهوری آذربایجان تأسیس شد

در سفر رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به جمهوری آذربایجان، شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی تأسیس شد.
شاخه اطلاع‌رسانی علوم و فناوری در جمهوری آذربایجان تأسیس شد