شاخص‌های بورس‌های جهانی افزایشی شدند

Home / شاخص‌های بورس‌های جهانی افزایشی شدند

شاخص‌های بورس‌های جهانی افزایشی شدند
رشد صنایع تکنولوژی در بازار آمریکا در شب گذشته موجب شد، بازارهای آسیایی معاملات امروز را در فاز مثبت آغاز کنند.

شاخص‌های بورس‌های جهانی افزایشی شدند

رشد صنایع تکنولوژی در بازار آمریکا در شب گذشته موجب شد، بازارهای آسیایی معاملات امروز را در فاز مثبت آغاز کنند.
شاخص‌های بورس‌های جهانی افزایشی شدند