سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور آغاز شد

Home / سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور آغاز شد

سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور آغاز شد
‌‌‌‌‌‌‌سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور از اول دی‌ماه سال در همه دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد.

سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور آغاز شد

‌‌‌‌‌‌‌سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور از اول دی‌ماه سال در همه دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد.
سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور آغاز شد