سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر افتتاح شد

Home / سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر افتتاح شد

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر افتتاح شد
سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در پردیس تئاتر تهران افتتاح شد.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر افتتاح شد

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در پردیس تئاتر تهران افتتاح شد.
سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر افتتاح شد