سکوت پمپئو در برابر جنایات حقوق بشری عربستان

Home / سکوت پمپئو در برابر جنایات حقوق بشری عربستان

سکوت پمپئو در برابر جنایات حقوق بشری عربستان
یک زن فعال حقوق بشر اهل عربستان سعودی در سرمقاله امروز نیویورک تایمز به بی‌توجهی وزیر خارجه آمریکا به جنایات سعودی‌ها علیه زنان اعتراض کرده است.

سکوت پمپئو در برابر جنایات حقوق بشری عربستان

یک زن فعال حقوق بشر اهل عربستان سعودی در سرمقاله امروز نیویورک تایمز به بی‌توجهی وزیر خارجه آمریکا به جنایات سعودی‌ها علیه زنان اعتراض کرده است.
سکوت پمپئو در برابر جنایات حقوق بشری عربستان