سویا جایگاه دومی را به اتلتیکو واگذار کرد

Home / سویا جایگاه دومی را به اتلتیکو واگذار کرد

سویا جایگاه دومی را به اتلتیکو واگذار کرد
در یک دیدار دیگر از هفته هفدهم لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال سویا مقابل میزبان خود متوقف شد تا جایگاه دومی را به اتلتیکومادرید واگذار کند.

سویا جایگاه دومی را به اتلتیکو واگذار کرد

در یک دیدار دیگر از هفته هفدهم لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال سویا مقابل میزبان خود متوقف شد تا جایگاه دومی را به اتلتیکومادرید واگذار کند.
سویا جایگاه دومی را به اتلتیکو واگذار کرد