سوابق برادران شهید آیت‌الله شاهرودی که رهبری به آن اشاره کردند

Home / سوابق برادران شهید آیت‌الله شاهرودی که رهبری به آن اشاره کردند

سوابق برادران شهید آیت‌الله شاهرودی که رهبری به آن اشاره کردند
رهبر انقلاب در پیام تسلیت به مناسبت رحلت آیت‌الله هاشمی شاهرودی به سه برادر شهید وی اشاره کردند.

سوابق برادران شهید آیت‌الله شاهرودی که رهبری به آن اشاره کردند

رهبر انقلاب در پیام تسلیت به مناسبت رحلت آیت‌الله هاشمی شاهرودی به سه برادر شهید وی اشاره کردند.
سوابق برادران شهید آیت‌الله شاهرودی که رهبری به آن اشاره کردند