سه فیلم کوتاه در حوزه ایثار و شهادت رونمایی می‌شود

Home / سه فیلم کوتاه در حوزه ایثار و شهادت رونمایی می‌شود

سه فیلم کوتاه در حوزه ایثار و شهادت رونمایی می‌شود
فیلم‌های کوتاه «در راه مانده»، «آقای میم»‌، « ساعت 8 صبح » و «لِسک»در بنیاد شهید و امورایثارگران رونمایی می‌شوند.

سه فیلم کوتاه در حوزه ایثار و شهادت رونمایی می‌شود

فیلم‌های کوتاه «در راه مانده»، «آقای میم»‌، « ساعت 8 صبح » و «لِسک»در بنیاد شهید و امورایثارگران رونمایی می‌شوند.
سه فیلم کوتاه در حوزه ایثار و شهادت رونمایی می‌شود