سندرز در آستانه اعلام تصمیم بزرگ!

Home / سندرز در آستانه اعلام تصمیم بزرگ!

سندرز در آستانه اعلام تصمیم بزرگ!
نزدیکان برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت معتقدند که وی به‌زودی نامزدی نهایی خود را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی سال 2020 اعلام خواهد کرد.

سندرز در آستانه اعلام تصمیم بزرگ!

نزدیکان برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت معتقدند که وی به‌زودی نامزدی نهایی خود را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی سال 2020 اعلام خواهد کرد.
سندرز در آستانه اعلام تصمیم بزرگ!