سلیمی: منابع به‌خوبی مدیریت شود نیازی به خارج از کشور نداریم

Home / سلیمی: منابع به‌خوبی مدیریت شود نیازی به خارج از کشور نداریم

سلیمی: منابع به‌خوبی مدیریت شود نیازی به خارج از کشور نداریم
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران از ظرفیت‌های عظیم انسانی و طبیعی برخوردار است. اگر این منابع مدیریت شوند نیازی به خارج از کشور نداریم.

سلیمی: منابع به‌خوبی مدیریت شود نیازی به خارج از کشور نداریم

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران از ظرفیت‌های عظیم انسانی و طبیعی برخوردار است. اگر این منابع مدیریت شوند نیازی به خارج از کشور نداریم.
سلیمی: منابع به‌خوبی مدیریت شود نیازی به خارج از کشور نداریم