سقوط 1 فروند میراژ اف-1 در مراکش

Home / سقوط 1 فروند میراژ اف-1 در مراکش

سقوط 1 فروند میراژ اف-1 در مراکش
یک فروند میراژ اف-1 متعلق به نیروی هوایی ارتش مراکش عصر امروز سقوط کرد.

سقوط 1 فروند میراژ اف-1 در مراکش

یک فروند میراژ اف-1 متعلق به نیروی هوایی ارتش مراکش عصر امروز سقوط کرد.
سقوط 1 فروند میراژ اف-1 در مراکش