سرنوشت نامعلوم مسلمانان روهینگیا

Home / سرنوشت نامعلوم مسلمانان روهینگیا

سرنوشت نامعلوم مسلمانان روهینگیا
بنگلادش در توافق با میانمار تصمیم دارد از اواسط نوامبر (آبان) هزاران نفر از مهاجران روهینگیایی را به محل سکونت اولیه خود بازگرداند.

سرنوشت نامعلوم مسلمانان روهینگیا

بنگلادش در توافق با میانمار تصمیم دارد از اواسط نوامبر (آبان) هزاران نفر از مهاجران روهینگیایی را به محل سکونت اولیه خود بازگرداند.
سرنوشت نامعلوم مسلمانان روهینگیا