سرمایه‌گذاری در پژوهش موجب استقلال می‌شود

Home / سرمایه‌گذاری در پژوهش موجب استقلال می‌شود

سرمایه‌گذاری در پژوهش موجب استقلال می‌شود
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول گفت:‌ پژوهش اساسی‌ترین نیاز کشورها بوده و استقلال هر کشوری به میزان سرمایه‌گذاری در این عرصه است.

سرمایه‌گذاری در پژوهش موجب استقلال می‌شود

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول گفت:‌ پژوهش اساسی‌ترین نیاز کشورها بوده و استقلال هر کشوری به میزان سرمایه‌گذاری در این عرصه است.
سرمایه‌گذاری در پژوهش موجب استقلال می‌شود