سرعت عمل و قدرت آتش مناسب در رزمایش بزرگ اقتدار 97

Home / سرعت عمل و قدرت آتش مناسب در رزمایش بزرگ اقتدار 97

سرعت عمل و قدرت آتش مناسب در رزمایش بزرگ اقتدار 97
معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) گفت: نیروی زمینی در رزمایش بزرگ اقتدار97 سرعت عمل و قدرت آتش مناسبی که دارند عملکرد مطلوبی را از خود به نمایش بگذارد.

سرعت عمل و قدرت آتش مناسب در رزمایش بزرگ اقتدار 97

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) گفت: نیروی زمینی در رزمایش بزرگ اقتدار97 سرعت عمل و قدرت آتش مناسبی که دارند عملکرد مطلوبی را از خود به نمایش بگذارد.
سرعت عمل و قدرت آتش مناسب در رزمایش بزرگ اقتدار 97