سرخ‌پوشان با 20 بازیکن به اردو رفتند

Home / سرخ‌پوشان با 20 بازیکن به اردو رفتند

سرخ‌پوشان با 20 بازیکن به اردو رفتند
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ۲۰ بازیکن را برای آخرین بازی نیم‌فصل به اردو برد.

سرخ‌پوشان با 20 بازیکن به اردو رفتند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ۲۰ بازیکن را برای آخرین بازی نیم‌فصل به اردو برد.
سرخ‌پوشان با 20 بازیکن به اردو رفتند