ساوتمپتون ترمز توپچی‌ها را پس از 14 بازی شکست‌ناپذیری کشید

Home / ساوتمپتون ترمز توپچی‌ها را پس از 14 بازی شکست‌ناپذیری کشید

ساوتمپتون ترمز توپچی‌ها را پس از 14 بازی شکست‌ناپذیری کشید
تیم فوتبال آرسنال پس از 14 بازی شکست‌ناپذیری در لیگ برتر انگلیس، در خانه ساوتمپتون شکست را پذیرا شد.

ساوتمپتون ترمز توپچی‌ها را پس از 14 بازی شکست‌ناپذیری کشید

تیم فوتبال آرسنال پس از 14 بازی شکست‌ناپذیری در لیگ برتر انگلیس، در خانه ساوتمپتون شکست را پذیرا شد.
ساوتمپتون ترمز توپچی‌ها را پس از 14 بازی شکست‌ناپذیری کشید