سال گذشته بیش از 6600 غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند

Home / سال گذشته بیش از 6600 غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند

سال گذشته بیش از 6600 غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند
گروه دادخواهی و حفاظت از غیرنظامیان افغانستان اعلام کرد که در سال گذشته میلادی بیش از 6 هزار و 600 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند.

سال گذشته بیش از 6600 غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند

گروه دادخواهی و حفاظت از غیرنظامیان افغانستان اعلام کرد که در سال گذشته میلادی بیش از 6 هزار و 600 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند.
سال گذشته بیش از 6600 غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند