سازمان اطلاعات انگلستان اطلاعی از قتل خاشقجی نداشت

Home / سازمان اطلاعات انگلستان اطلاعی از قتل خاشقجی نداشت

سازمان اطلاعات انگلستان اطلاعی از قتل خاشقجی نداشت
وزیر امور خارجه انگلستان اعلام کرد سرویس اطلاعات این کشور از برنامه‌ریزی برای قتل روزنامه‌نگار مطرح عربستانی اطلاعی نداشت.

سازمان اطلاعات انگلستان اطلاعی از قتل خاشقجی نداشت

وزیر امور خارجه انگلستان اعلام کرد سرویس اطلاعات این کشور از برنامه‌ریزی برای قتل روزنامه‌نگار مطرح عربستانی اطلاعی نداشت.
سازمان اطلاعات انگلستان اطلاعی از قتل خاشقجی نداشت