ساخت کپسول ژل رویال از سوی محقق دانشگاه آزاد اسلامی

Home / ساخت کپسول ژل رویال از سوی محقق دانشگاه آزاد اسلامی

ساخت کپسول ژل رویال از سوی محقق دانشگاه آزاد اسلامی
یکی از محققان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران توانسته کپسولی از ژل رویال از زنبور عسل تولید کند که کلاژن‌ساز است.

ساخت کپسول ژل رویال از سوی محقق دانشگاه آزاد اسلامی

یکی از محققان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران توانسته کپسولی از ژل رویال از زنبور عسل تولید کند که کلاژن‌ساز است.
ساخت کپسول ژل رویال از سوی محقق دانشگاه آزاد اسلامی