ساخت دیوار در مرز مکزیک گران و بی‌فایده است

Home / ساخت دیوار در مرز مکزیک گران و بی‌فایده است

ساخت دیوار در مرز مکزیک گران و بی‌فایده است
یک سناتور دموکرات آمریکایی ایده رئیس‌جمهور ایالات متحده در خصوص ساخت دیوار در مرز با مکزیک را ایده‌ای گران و بی‌فایده توصیف کرد.

ساخت دیوار در مرز مکزیک گران و بی‌فایده است

یک سناتور دموکرات آمریکایی ایده رئیس‌جمهور ایالات متحده در خصوص ساخت دیوار در مرز با مکزیک را ایده‌ای گران و بی‌فایده توصیف کرد.
ساخت دیوار در مرز مکزیک گران و بی‌فایده است