سؤال از بطحایی در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد

Home / سؤال از بطحایی در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد

سؤال از بطحایی در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سؤال از وزیر آموزش و پروش در هیئت رئیسه را اعلام وصول کرد.

سؤال از بطحایی در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سؤال از وزیر آموزش و پروش در هیئت رئیسه را اعلام وصول کرد.
سؤال از بطحایی در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد