زیان اقتصادی فرودگاه دبی از موشک‌های انصارالله

Home / زیان اقتصادی فرودگاه دبی از موشک‌های انصارالله

زیان اقتصادی فرودگاه دبی از موشک‌های انصارالله
فرودگاه دبی اواخر سال گذشته میلادی به‌دلیل حملات موشکی انصارالله یمن دچار کاهش پذیرش مسافر شد و میزان پروازهایش به نسبت مشابه سال 2017 کاهش یافت.

زیان اقتصادی فرودگاه دبی از موشک‌های انصارالله

فرودگاه دبی اواخر سال گذشته میلادی به‌دلیل حملات موشکی انصارالله یمن دچار کاهش پذیرش مسافر شد و میزان پروازهایش به نسبت مشابه سال 2017 کاهش یافت.
زیان اقتصادی فرودگاه دبی از موشک‌های انصارالله