زلزله دوگنبدان را لرزاند

Home / زلزله دوگنبدان را لرزاند

زلزله دوگنبدان را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر شهرستان دوگنبدان در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

زلزله دوگنبدان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر شهرستان دوگنبدان در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
زلزله دوگنبدان را لرزاند