رکورد قابل توجه داماش در تاریخ فوتبال ایران

Home / رکورد قابل توجه داماش در تاریخ فوتبال ایران

رکورد قابل توجه داماش در تاریخ فوتبال ایران
داماش گیلان نخستین تیم در تاریخ فوتبال ایران است که از سطح سوم فوتبال کشور به فینال جام حذفی رسید.

رکورد قابل توجه داماش در تاریخ فوتبال ایران

داماش گیلان نخستین تیم در تاریخ فوتبال ایران است که از سطح سوم فوتبال کشور به فینال جام حذفی رسید.
رکورد قابل توجه داماش در تاریخ فوتبال ایران