رکود مسکن به نفع چه کسی است؟

Home / رکود مسکن به نفع چه کسی است؟

رکود مسکن به نفع چه کسی است؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: هر قدر بازار مسکن در رکود باشد قیمت ها شکسته شده و در این صورت خریدار می تواند مسکن تهیه کند.

رکود مسکن به نفع چه کسی است؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: هر قدر بازار مسکن در رکود باشد قیمت ها شکسته شده و در این صورت خریدار می تواند مسکن تهیه کند.
رکود مسکن به نفع چه کسی است؟

پرس نیوز