رژیم صهیونیستی در تلاش برای تشکیل ائتلاف ضد ایرانی

Home / رژیم صهیونیستی در تلاش برای تشکیل ائتلاف ضد ایرانی

رژیم صهیونیستی در تلاش برای تشکیل ائتلاف ضد ایرانی
هدف اصلی آمریکا از تشکیل ائتلاف مقابله با افزایش نفوذ ایران در منطقه و راضی‌کردن برخی دولت‌های عربی است که تهران را خطری متوجه خود می‌دانند.

رژیم صهیونیستی در تلاش برای تشکیل ائتلاف ضد ایرانی

هدف اصلی آمریکا از تشکیل ائتلاف مقابله با افزایش نفوذ ایران در منطقه و راضی‌کردن برخی دولت‌های عربی است که تهران را خطری متوجه خود می‌دانند.
رژیم صهیونیستی در تلاش برای تشکیل ائتلاف ضد ایرانی