رژیم صهیونیستی باید مسئولیت ادامه تجاوزاتش را بپذیرد

Home / رژیم صهیونیستی باید مسئولیت ادامه تجاوزاتش را بپذیرد

رژیم صهیونیستی باید مسئولیت ادامه تجاوزاتش را بپذیرد
جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد:

رژیم صهیونیستی باید مسئولیت ادامه تجاوزاتش را بپذیرد

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد:
رژیم صهیونیستی باید مسئولیت ادامه تجاوزاتش را بپذیرد