رونمایی موشک کروز برد بلند هویزه با حضور وزیر دفاع

Home / رونمایی موشک کروز برد بلند هویزه با حضور وزیر دفاع

رونمایی موشک کروز برد بلند هویزه با حضور وزیر دفاع
در چهلمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی، صبح امروز از موشک کروز برد بلند هویزه با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در مصلی تهران رونمایی شد.

رونمایی موشک کروز برد بلند هویزه با حضور وزیر دفاع

در چهلمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی، صبح امروز از موشک کروز برد بلند هویزه با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در مصلی تهران رونمایی شد.
رونمایی موشک کروز برد بلند هویزه با حضور وزیر دفاع