رونمایی از 18 محصول واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

Home / رونمایی از 18 محصول واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

رونمایی از 18 محصول واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز
در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن‌بازار، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز 18 محصول از شرکت‌های دانش‌بنیان خود را در معرض دید قرار دادند.

رونمایی از 18 محصول واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن‌بازار، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز 18 محصول از شرکت‌های دانش‌بنیان خود را در معرض دید قرار دادند.
رونمایی از 18 محصول واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز