رونمايی از برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

Home / رونمايی از برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رونمايی از برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مراسم رونمايی از برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، پیش از ظهر امروز با حضور غلامرضا جلالی رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور برگزار شد.

رونمايی از برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مراسم رونمايی از برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، پیش از ظهر امروز با حضور غلامرضا جلالی رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور برگزار شد.
رونمايی از برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال