روضه سنواتی 28 صفر در کرمانشاه برگزار می‌شود

Home / روضه سنواتی 28 صفر در کرمانشاه برگزار می‌شود

روضه سنواتی 28 صفر در کرمانشاه برگزار می‌شود
روضه سنواتی ایام 28 صفر در دفتر آیت‌الله حسن ممدوحی و با سخنرانی حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان در کرمانشاه برگزار می‌شود.

روضه سنواتی 28 صفر در کرمانشاه برگزار می‌شود

روضه سنواتی ایام 28 صفر در دفتر آیت‌الله حسن ممدوحی و با سخنرانی حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان در کرمانشاه برگزار می‌شود.
روضه سنواتی 28 صفر در کرمانشاه برگزار می‌شود