رقابت‌های هفته اول اسکواش برگزار می‌شود

Home / رقابت‌های هفته اول اسکواش برگزار می‌شود

رقابت‌های هفته اول اسکواش برگزار می‌شود
تیم اسکواش باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی پایان هفته جاری به مصاف تیم‌‌های نامی‌نو و فرش آران می‌رود.

رقابت‌های هفته اول اسکواش برگزار می‌شود

تیم اسکواش باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی پایان هفته جاری به مصاف تیم‌‌های نامی‌نو و فرش آران می‌رود.
رقابت‌های هفته اول اسکواش برگزار می‌شود