رفع نگرانی داوطلبان دستیاری در رشته های زنان و روانپزشکی

Home / رفع نگرانی داوطلبان دستیاری در رشته های زنان و روانپزشکی

رفع نگرانی داوطلبان دستیاری در رشته های زنان و روانپزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای برای رشته های دستیاری زنان و روانپزشکی گفت: داوطلبان در صورت عدم قبولی، امکان قبولی در انتخاب بعدی خود را دارند. دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رفع نگرانی داوطلبان دستیاری در رشته های زنان و روانپزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای برای رشته های دستیاری زنان و روانپزشکی گفت: داوطلبان در صورت عدم قبولی، امکان قبولی در انتخاب بعدی خود را دارند. دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

رفع نگرانی داوطلبان دستیاری در رشته های زنان و روانپزشکی