رستم و سهراب در نمایش «بازی در برزخ»

Home / رستم و سهراب در نمایش «بازی در برزخ»

رستم و سهراب در نمایش «بازی در برزخ»
«بازی در برزخ» به کارگردانی مهدی تنگ عیش در تالار محراب نمایشی است که رستم و سهراب و تهمینه در آن حضور دارند.

رستم و سهراب در نمایش «بازی در برزخ»

«بازی در برزخ» به کارگردانی مهدی تنگ عیش در تالار محراب نمایشی است که رستم و سهراب و تهمینه در آن حضور دارند.
رستم و سهراب در نمایش «بازی در برزخ»