«رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷» نیروی زمینی ارتش از فردا برگزار می‌شود

Home / «رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷» نیروی زمینی ارتش از فردا برگزار می‌شود

«رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷» نیروی زمینی ارتش از فردا برگزار می‌شود
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش، از فردا به مدت دو روز در گستره وسیعی از منطقه اصفهان برگزار می‌شود.

«رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷» نیروی زمینی ارتش از فردا برگزار می‌شود

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش، از فردا به مدت دو روز در گستره وسیعی از منطقه اصفهان برگزار می‌شود.
«رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷» نیروی زمینی ارتش از فردا برگزار می‌شود