رد رشوه 100 میلیونی توسط مأموران وظيفه‌شناس در پاکدشت

Home / رد رشوه 100 میلیونی توسط مأموران وظيفه‌شناس در پاکدشت

رد رشوه 100 میلیونی توسط مأموران وظيفه‌شناس در پاکدشت
فرمانده انتظامی شرق استان تهران از رد رشوه 100 میلیون ريالی توسط مأموران وظيفه‌شناس در شهرستان پاکدشت خبر داد.

رد رشوه 100 میلیونی توسط مأموران وظيفه‌شناس در پاکدشت

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از رد رشوه 100 میلیون ريالی توسط مأموران وظيفه‌شناس در شهرستان پاکدشت خبر داد.
رد رشوه 100 میلیونی توسط مأموران وظيفه‌شناس در پاکدشت