راه‌اندازی 16 ایستگاه جدید پایش آلاینده‌های هوا در کشور

Home / راه‌اندازی 16 ایستگاه جدید پایش آلاینده‌های هوا در کشور

راه‌اندازی 16 ایستگاه جدید پایش آلاینده‌های هوا در کشور
مدیرکل پایش فراگیر محیط‌ زیست از اختصاص و راه‌اندازی 16 ایستگاه جدید پایش آلاینده‌های هوا در استان‌های مرکز، جنوب شرق و شرق کشور تا یک ماه آینده خبر داد.

راه‌اندازی 16 ایستگاه جدید پایش آلاینده‌های هوا در کشور

مدیرکل پایش فراگیر محیط‌ زیست از اختصاص و راه‌اندازی 16 ایستگاه جدید پایش آلاینده‌های هوا در استان‌های مرکز، جنوب شرق و شرق کشور تا یک ماه آینده خبر داد.
راه‌اندازی 16 ایستگاه جدید پایش آلاینده‌های هوا در کشور