راه‌اندازی نخستین مدرسه عالی مهارت در دهه فجر

Home / راه‌اندازی نخستین مدرسه عالی مهارت در دهه فجر

راه‌اندازی نخستین مدرسه عالی مهارت در دهه فجر
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از راه‌اندازی اولین مدرسه عالی مهارت رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی در دهه مبارک فجر خبر داد.

راه‌اندازی نخستین مدرسه عالی مهارت در دهه فجر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از راه‌اندازی اولین مدرسه عالی مهارت رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی در دهه مبارک فجر خبر داد.
راه‌اندازی نخستین مدرسه عالی مهارت در دهه فجر