رئیس نهاد رهبری درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی تسلیت گفت

Home / رئیس نهاد رهبری درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی تسلیت گفت

رئیس نهاد رهبری درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی تسلیت گفت
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در پیامی درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

رئیس نهاد رهبری درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی تسلیت گفت

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در پیامی درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.
رئیس نهاد رهبری درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی تسلیت گفت