رئیس قوه قضائیه درگذشت والده امیر موسوی را تسلیت گفت

Home / رئیس قوه قضائیه درگذشت والده امیر موسوی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضائیه درگذشت والده امیر موسوی را تسلیت گفت
رئیس قوه قضائیه با صدور پیامی درگذشت والده فرمانده کل ارتش را تسلیت گفت.

رئیس قوه قضائیه درگذشت والده امیر موسوی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضائیه با صدور پیامی درگذشت والده فرمانده کل ارتش را تسلیت گفت.
رئیس قوه قضائیه درگذشت والده امیر موسوی را تسلیت گفت