ذکری که از هزار رکعت نماز نزد پیامبر محبوب‌تر است

Home / ذکری که از هزار رکعت نماز نزد پیامبر محبوب‌تر است

ذکری که از هزار رکعت نماز نزد پیامبر محبوب‌تر است
پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: تسبیح فاطمه زهرا (س) در هر روز بعد از هر نماز نزد من محبوب‌تر از هزار رکعت نماز در هر روز است.

ذکری که از هزار رکعت نماز نزد پیامبر محبوب‌تر است

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: تسبیح فاطمه زهرا (س) در هر روز بعد از هر نماز نزد من محبوب‌تر از هزار رکعت نماز در هر روز است.
ذکری که از هزار رکعت نماز نزد پیامبر محبوب‌تر است