دیدار مدیرعامل و اعضای خبرگزاری آنا با آیت‌الله علوی‌گرگانی

Home / دیدار مدیرعامل و اعضای خبرگزاری آنا با آیت‌الله علوی‌گرگانی

دیدار مدیرعامل و اعضای خبرگزاری آنا با آیت‌الله علوی‌گرگانی
مدیرعامل و اعضای تحریریه خبرگزاری آنا عصر امروز با آیت‌الله محمدعلی علوی گرگانی در شهر مقدس قم دیدار و گفتگو کردند.

دیدار مدیرعامل و اعضای خبرگزاری آنا با آیت‌الله علوی‌گرگانی

مدیرعامل و اعضای تحریریه خبرگزاری آنا عصر امروز با آیت‌الله محمدعلی علوی گرگانی در شهر مقدس قم دیدار و گفتگو کردند.
دیدار مدیرعامل و اعضای خبرگزاری آنا با آیت‌الله علوی‌گرگانی