دیدار محمدجواد ظریف و وزیر امور خارجه عراق

Home / دیدار محمدجواد ظریف و وزیر امور خارجه عراق

دیدار محمدجواد ظریف و وزیر امور خارجه عراق
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق در بغداد دیدار و گفتگو کردند.

دیدار محمدجواد ظریف و وزیر امور خارجه عراق

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق در بغداد دیدار و گفتگو کردند.
دیدار محمدجواد ظریف و وزیر امور خارجه عراق