دیدار ظریف با نوری المالکی

Home / دیدار ظریف با نوری المالکی

دیدار ظریف با نوری المالکی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست‌وزیر اسبق عراق دیدار کرد.

دیدار ظریف با نوری المالکی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست‌وزیر اسبق عراق دیدار کرد.
دیدار ظریف با نوری المالکی